Projekt ustawy dot. cen transferowych ponownie w Sejmie

W dniu 1 października 2015 r., Senat wniósł mało istotne poprawki do projektu ustawy wprowadzającej istotne zmiany w zakresie cen transferowych. Mając na uwadze niewielką skalę poprawek Senatu, należy spodziewać się ich przyjęcia przez Sejm, a następnie przekazanie...