Prawo prasowe – zatarcie skazania

Prasa może poinformować o zatartym skazaniu, jeżeli uzasadnia to cel społeczny publikacji. Problematyka dopuszczalności publikowania informacji o skazaniu, które uległo zatarciu dla wydawców, redaktorów naczelnych i dziennikarzy nie jest ani nowa, ani rzadko...

Jak podnieść efektywność egzekucji nieruchomości?

Większa aktywność dłużników i wierzycieli może podnieść efektywność oraz skuteczność zaspokojenia wierzyciela na skutek prowadzenia egzekucji z nieruchomości. Statystyki przygotowane przez Krajową Radę Komorniczą pokazują, że w roku 2012 na licytacjach sprzedano ponad...