Zmiany w minimalnym wynagrodzeniu

Od 2017 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przewidują one, że minimalna wysokość wynagrodzenia ma być zapewniona nie tylko pracownikom ale również osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych. Przyjmujący zlecenie...

Ustawa o delegowaniu

18 czerwca 2016 roku weszła w życie ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, wdrażającą do polskiego porządku prawnego dyrektywę unijną 2014/67/UE. Nowa ustawa realizuje wprowadzony przez dyrektywę obowiązek wzmocnienia współpracy pomiędzy...

Umowa będzie pierwsza

Z dniem 1 września 2016 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy dotycząca formy umowy o pracę. Zgodnie z nowymi przepisami strony stosunku pracy przed rozpoczęciem pracy zobowiązane są do zawarcia umowy o pracę na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie zostanie...