Nowa polityka wynagrodzeń w bankach

W listopadzie 2015 r. weszła w życie nowelizacja Prawa bankowego, która nakłada na banki obowiązek sporządzenia i stosowania polityki wynagrodzeń dla pracowników mających wpływ na profil ryzyka banku (tzw. „risk-takers”). Nowelizacja jest elementem wdrażania do...

Szersze uprawnienia komorników

Nowelizacja przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości, która weszła w życie z dniem 8 września 2016 roku przewiduje szersze uprawnienia komorników. Praktyka pokaże czy założenia ustawodawcy zostaną osiągnięte dzięki nowym regulacjom. Wszyscy, którzy kiedykolwiek...

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym. Komornicze Allegro

W dniu 1 marca 2017 roku ma wejść w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadza do Kodeksu całkowicie nową instytucję, nazywaną już dziś „komorniczym Allegro”, co ważne zmiana miała być pierwotnie wprowadzona we wrześniu 2016 r. Dzięki nowym...