Co dalej z dematerializacją akcji na okaziciela?

Już 9 lutego 2015 r., nieistniejąca obecnie Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego opublikowała projekt założeń legislacyjnych zmiany Kodeksu spółek handlowych[1] dotyczącej dematerializacji akcji na okaziciela. Obecnie prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy...

Zmiany w ustawie o usługach płatniczych

Dnia 21 października 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”). Ustawa została przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Zgodnie z uchwalonym w dniu 21 października 2016 r. brzmieniem Ustawy...