Anna Golenia dla Polskiego Radia

Anna Golenia, Prawnik Praktyki Prawa Pracy w Kochański Zięba i Partnerzy dla Polskiego Radia w rozmowie dotyczącej odpowiedzialności pracowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych.   Czytaj...

Obowiązki pracodawcy dotyczące ochrony danych osobowych pracownika

Mecenas Anna Gwiazda, Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Pracy w Kochański Zięba i Partnerzy udzieliła krótkiej wypowiedzi eksperckiej dla mediów internetowych w temacie zmiany obowiązków pracodawców dotyczących ochrony danych osobowych pracownika.  ...

Sygnalista – ten, kto informuje o nieprawidłowościach

Na antenie Polskiego Radia, w audycji „PATRZ na PRAWO” Konrad Orlik, Adwokat, Partner, Szef Praktyki Postępowań Sądowych oraz Compliance & Investigations w Kochański Zięba i Partnerzy udzielił obszernej wypowiedzi eksperckiej w temacie sygnalistów (osób, które...

Sygnaliści: szansa czy zagrożenie

Konrad Orlik, Adwokat, Partner, Szef Praktyki Postępowań Sądowych oraz Compliance & Investigations w Kochański Zięba i Partnerzy oraz Paweł Borowski, Adwokat, Partner, Szef Praktyki Przemysłu Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia w Kochański Zięba i Partnerzy,...