Jednym z powszechnie stosowanych sposobów przetwarzania danych osobowych pracowników, który nie był dotychczas uregulowany w polskim porządku prawnym, jest monitoring. Stan prawny w tym zakresie uległ zmianie wraz z uchwaleniem dnia 10 maja 2018 r. ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), która uregulowała stosowanie monitoringu w miejscu pracy poprzez zmianę ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917), dalej jako: „KP”, polegającą na dodaniu przepisów ustanawiających zasady stosowania monitoringu w miejscu pracy.

 

Czytaj więcej…

Więcej informacji z zakresu NOWE TECHNOLOGIE I TELEKOMUNIKACJA