Prawo upadłościowe (art. 127-130) wskazuje, że określone czynności prawne upadłego pozostają bezskuteczne w odniesieniu do masy upadłości. W praktyce jednak przepisy te nie zapewniają odpowiedniej ochrony wierzycieli. Problem ten dostrzegł ustawodawcza i zaproponował zmiany, które zapewnią ochronę wierzycieli, a dłużnikom uniemożliwią zbywanie majątku w celu uniknięcia spłaty wierzycieli.

 

Czytaj więcej…

Więcej informacji z zakresu POSTĘPOWANIA SĄDOWE