Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wprowadza szereg obowiązków dla operatorów usług kluczowych m.in. z sektora energetycznego i bankowego, ale również ochrony zdrowia i zaopatrzenia w wodę pitną. Operatorzy są odpowiedzialni w szczególności za zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do świadczenia tych usług oraz zapewnienie obsługi incydentów.

 

Czytaj więcej…

Więcej informacji z zakresu NOWE TECHNOLOGIE I TELEKOMUNIKACJA